Selidba u Englesku – Moving to England

moving to england
Selidba kućnih stvari do Engleske je veoma zahtevna akcija. Potrebno je da se adekvatno pripremite za planirano preseljenje u neki od gradova Engleske.
Pripreme za realizaciju medjunarodne selidbe u Englesku
1.Odabir profesionalne firme za medjunarodne selidbe
2.Pakovanje i priprema stvari za transport selidbe do Engleske
3.Pribavljanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za nesmetanu realizaciju preseljenja u Englesku
Odabir profesionalne firme za seldbu u Englesku
Reklo bi se rutinski posao, ali nemojte da se zavaravate. Čak i iskusnom poznavaocu ove materije moze da se desi greška, koja će ga koštati novca i reputacije a možda najviše živaca.
Svakako potražite ponude od bar tri kompanije sa relativno dobrim preporukama i referencama.
Nemojte dozvoliti, da najniža ponudjena cena, treba da odluči vaš izbor.

selidba afrika johanesburg
Kao i uvek odnos cene i ponudjenog kvaliteta i kvantiteta treba prvenstveno da bude vodilja u donošenju Vaše odluke , o izboru kompanije ili agencije koja će organizovati selidbu Englesku.
Pakovanje stvari za preseljenje u Englesku

Upakovane stvari

Što bolje pakovanje to manje glavobolje i brige oko bezbednosti transporta. Ne štedite i ne prepuštajte slučaju Vašu imovinu.Svaki komad Vašeg nameštaja ili stvari zaslužuje adekvatni pakerski tretman. Pakovanje mora biti višeslojno i mora da štiti Vašu pokretnu imovinu od mehaničkih i atmosferskih uticaja.
Priprema dokumenata za selidbu u Englesku


Najvažnija stavka u toku pripreme za realizaciju selidbe u Englesku. Morate imati pravni odnos za seldbu stvari u Englesku. Radna dozvola, Kupovina nekretnine, povratak u matičnu zemlju, specijalističke studije,spajanje porodice posle udaje ili ženidbe…itd.Prijava adrese naprimer u londonu, ugovor o zakupu stana.
Od osnovnih dokumenata morate pribaviti:
-listu stvari dvojezično sačinjenu sa pojedinačnim cenama svakog rednog broja. Lista mora biti u tri primerka i sva tri originala moraju se overiti kod notara
-ako se radi o izvozu knjiga morate imati odgovarajuću dozvolu od Narodne Biblioteke Srbije
-ako se radi o umetničkim slikama ili antikvitetima i starinama morate imati dozvolu od Republičkog Zavoda za Zaštitu Spomenika Kulture
-skenovi ličnih dokumenata su neophodni.

Na kraju morate imati pravog špeditera koji će ispratiti vašu selidbu kod izvoznog i uvoznog carinjenja na naj profesionalniji način.https://www.medjunarodne-selidbe.rs/carinjenje-robe/