Transport specijalnih i vangabaritnih tereta

Kako bi se transport specijalnih tereta obavio na brz i efikasan način, neophodno je iskustvo i adekvatna oprema. Zato sa ponosom možemo da kažemo da to naša kompanija poseduje. Već dugi niz godina ispunjavamo uspešno sve zahteve klijenta u pogledu transporta specijalnog tereta. Ovakav vid robe zahteva poseban način trasnporta i posebnu opreznost. Takođe, kako bi usluga prevoza bila kvalitetna, potrebna je i adekvatna ambalaža koja štiti specijalni teret.

Na listi secijalnih tereta nalaze se muzički uređaji poput klavira, sefova, kasa, bankomata, agregata, čilera, kompresora, kotlova, pumpi, rashladnih i klima uređaja, akvarijuma i velikih staklenih površina, prozora, tehničke opreme, audio-video oprema, automati i konzole, fotokopir aparati, ploteri, skeneri, projektori, razne betonske, metalne ili aluminijumske konstrukcije i delovi i još mnogo toga.

Kada je reč o transportu specijalnog tereta, našim klijentima nudimo pre svega utvrđivanje najbrže i najefikasnije rute transporta. Nakon toga, vršimo adekvatno pakovanje, utovar, prevoz i istovar na krajnjoj adresi. Za utovar/istovar specijalnih tereta posedujemo svu neophodnu i adekvatnu mehanizaciju, poput hidrauličnih dizalica, liftova, viljuškare, kuke i dizalice za manipulaciju, zahvatne uređaje, različite robote i mašine. Takođe opremljeni smo opremom za prenos robe nanepristupaćnim prostorima, poput stepenica i slično.

Tokom transporta specijalnog tereta, klijenti su u prilici da prate kretanje robe putem GPS-a u realnom vremenu.

Takođe, na usluzi su vam i naši magacini koji su adekvatno opremljeni ukoliko vam je potrebno skladištenje robe na neko vreme, pre ili nakon transporta. Skladišta poseduju 24h video nadzor koji vam omogućava da pratite status robe u svakom trenutku.

Naša kompanija svojim klijentima garantuju bezbednost i isporuku specijalnih tereta. Svaki klijent prilikom ugovaranja trasnporta specijalnog tereta dobijaju pravnu garanciju da će posao biti obavljen u skladu sa dogovorom, kao i da će biti naknade u slučaju potencijalne štete.

Za transport specijalnih tereta možemo obezbediti i dodatno osiguranje, ukoliko to klijent želi.

U međunarodnom transportu specijalnih tereta potrebno je poznavati ograničenja svake tranzitne zemlje. Imajući u vidu dugogodišnje iskustvo u transportu specijalnog tereta, uveliko smo upoznati sa ograničenjima tranzitnih zemalja kao I sa svim neophodnim dozvolama za međunarodni transport. Za svoje klijente obezbeđujemo svu neophodnu dokumentaciju za međunarodni transport.